W parze najlepiej. Kup 2 produkty i odzyskaj 20%

 REGULAMIN PROMOCJI "W parze najlepiej. Kup 2 produkty i odzyskaj 20%”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą " W parze najlepiej. Kup 2 produkty i odzyskaj 20%”, zwana dalej Promocją.

2. Organizatorem Promocji jest firma SZOPEX-DUTKIEWICZ SP. K. SP. Z O.O. ul. Marka Kotańskiego 6 , 10-029 Olsztyn, zwana dalej Organizatorem.

3.Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach SPORTOWYSKLEP.PL :

ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, ul. Hallera 23, 87-300 Brodnica, ul. Sobieskiego 43, 14-200 Iława, ul.Warszawska 13, 11-700 Mrągowo, ul. Mickiewicza 13, 14-100 Ostróda, ul. Pomorska 1, 83-110 Tczew, ul.Zamkowa 13/17, Plac Juranda 1a, 12-100 Szczytno, Plac Juranda 1a, 12-100 Szczyt (poziom -1), ul. Partyzantów 63, 10-402 Olsztyn    

4. Promocja obowiązuje w okresie: 14.02-17.02.2017 zwanym dalej Okresem Promocji.

5. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, dokonująca zakupów detalicznych w sklepach wskazanych w punkcie 3. niniejszego regulaminu, zwana dalej Uczestnikiem.

6. W promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które chcą skorzystać z innych aktualnych promocji lub kart rabatowych.

6.1. Promocje i rabaty nie łączą się i nie sumują.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

7. Każdemu Uczestnikowi, który w Okresie Promocji dokona zakupu dwóch produktów z jednej grupy produktowej (tekstylia, sprzęt, obuwie) udzielony zostanie zwrot wartości zakupów w wysokości 20% na kartę podarunkową –do wykorzystania przez 3 m-ce.

8. Wszystkie produkty znajdujące się w sklepach (pkt.3) są przypisane do odpowiedniej grupy produktowej (tekstylia, sprzęt, obuwie).

8. Uczestnik ma prawo do zwrotu zakupionych produktów tylko w przypadku zwrotu pełnowartościowej karty podarunkowej.

8.1. W momencie zwrotu towaru karta podarunkowa jest zerowana i blokowana.

8.1.1. Dokonując zwrotu Uczestnik musi oddać sprzedawcy dowód zakupu.

8.1.2. W przypadku jeśli Uczestnik zwróci mniej towarów niż zakupionych w ramach Promocji towarów - otrzyma nowy, skorygowany dowód zakupu i nową kartę podarunkową

9. Uczestnik może dokonać wymiany na inny model dowolnej ilości zakupionych w ramach Promocji produktów, ale każdorazowo zostanie zrobiony zwrot na wszystkie produkty znajdujące się w dowodzie zakupu i ponownie wystawiony zostanie dowód zakupu z kartą podarunkową, uwzględniającym nowe ceny produktów.

 III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z przyczyn techniczno – organizacyjnych.

11. Materiały reklamowo - promocyjne związane z Promocją mają jedynie charakter informacyjny.

12. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27, z późniejszymi zmianami).

13. Regulamin Promocji, będzie dostępny przez czas trwania Promocji w siedzibie Organizatora, na www.sportowysklep.pl oraz w sklepach stacjonarnych Worldbox począwszy od dnia jej rozpoczęcia.